Kan komme til å justere trygdeytelser til spansk kostnadsnivå

Den norske regjeringen ser om det lar seg gjøre.

Spaniaavisen

Publisert 5. august 2012 08:13

COSTA BLANCA

Ifølge Aftenposten vil regjeringen se på muligheten for at norske trygdeutbetalinger til nordmenn i utlandet kan nedjusteres til prisnivået der de befinner seg – for eksempel i Spania.

Tanken er at trygdeytelser må ses i sammenheng med kostnadsnivået der mottakeren oppholder seg.

Arbeidsdepartementet har igangsatt en full gjennomgang av eksportreglene for alle ytelsene i folketrygden og en vurdering av Norges handlingsrom i EØS-lovgivningen for å endre dagens regelverk. Rapporten ventes ferdig innen utgangen av året, skriver Aftenposten.

– Eksport av velferdsmidler er en utfordring, og dette er et område det er behov for å se nærmere på,  sier statssekretær Jan-Erik Støstad (Ap) i Arbeidsdepartementet.