Arkivet

Kan gå til høyesterett for å opprettholde portforbud


COSTA BLANCA

Når statsalarmen i Spania er over til helgen, blir det trolig vanskelig å opprettholde portforbudet som gjelder på natten i Valencia-regionen.

Det er antydet at regionspresident Ximo Puig vil henvende seg til høyesterett i regionen for å få videreført forbudet, men juseksperter tviler på om det lar seg gjøre.

Avisen Levante, som har snakket med ekspertisen, skriver at det blir bortimot umulig å begrense fundamentale rettigheter uten at en statsalarmen fortsatt gjelder.

Regionsmyndighetene kan styre andre restriksjoner, som åpningstider for restauranter og kapasiteten i butikkene, men portforbudet er for inngripende, er vurderingen.

Man kan jo uansett begrense folks mobilitet ved å stenge puber og restauranter tidlig.

Les mer om:

Helse-og-forbruker