Kan bli tvunget til månedlig strømavlesing

De nye regningene fra strømleverandørene møter stor motstand.

Spaniaavisen

Publisert 1. mars 2009 09:23

MADRID

I kjølvannet av klager på de nye månedlige strømregningene der én måned er estimert og den andre er basert på faktiske målinger, vurderer industridepartementet å tvinge selskapene til å lese av målerne hver måned. Forslaget diskuteres for tiden i sentrale organer knyttet til bransjen.

Selskapene på kysten klager over at de trenger arbeidskraft til dette, selv om de nyeste målerne kan fjernavleses.

Det er også et tema at bare 15 prosent av de 24,6 millioner strømmålerne i Spania eies av brukeren. Resten er utleid av kraftselskapene til en pris på mellom 54 og 87 cent hver måned. Dette gir selskapene en ekstra inntekt på 40 millioner euro årlig.

Siden 2007 har kraftselskapene blitt pålagt å skifte ut målerne til private husstander innen 2018 med nye elektroniske målere, som med fjernavlesning kan spare 8 prosent på strømregningen.

Industriminister Miguel Sebastián har lovet at prisene ikke skal øke, men bare fram til sommeren. Strømprisen økte med 3,6 prosent i januar, og prisen for forbrukerne økte med 11 prosent i fjor.