Julehilsen fra ambassadøren

Les julehilsenen til nordmenn i Spania fra ambassadør Torgeir Larsen.

Spaniaavisen

Publisert 16. desember 2010 09:18

MADRID

«Jula er høytid, tradisjon, samvær – og mat. Det spanske kjøkkenet er suverent, men spanske julereker, julelam eller besugo får ikke fram den store julestemningen hos oss nordmenn.

For de som holder til i Madrid er det da Costa Blanca som gjelder – der er det norsk julemat å få tak i. Selv bunkret jeg opp fem kilo pinnekjøtt i forbindelse med at jeg besøkte norske institusjoner og organisasjoner på kysten nylig. Noen dager senere kom så presidenten for sjømannskirkene i Spania, og sjømannsprest i Torrevieja, Helge Pettersson til Madrid for å holde julemesse. Også dette tradisjonen tro.

Det er om lag 50 000 norske statsborgere som bor hele eller deler av tiden i Spania, og det er flere sjømannskirker og norske skoler her enn i noe annet utland. Engasjementet og dugnadsånden jeg opplevde under besøket langs kysten i forrige uke var imponerende. Det norske nærværet i Spania er like mangfoldig som det er tydelig, og Spania er kommet mye ”nærmere” Norge i løpet av de siste tiårene.

I Norge er spansk i dag det dominerende undervisningsspråket etter engelsk, og det er faktisk mangel på spansklærere i skolen. Politisk og økonomisk har samarbeidet mellom Norge og Spania aldri vært tettere, og det mangfoldige norske nærværet i Spania er en viktig ressurs i ambassadens arbeid med å fremme norske interesser her. Utenrikstjenesten er da også bredt representert – et ungt generalkonsulat i Alicante og 17 honorære konsulater – utover Ambassaden i Madrid.

Noen av dere skal hjem til Norge i jula – men mange tilbringer høytiden her i Spania. Sjømannskirkene fylles opp julaften – klubber, foreninger og norske nettverk åpner dørene til samvær og fellesskap. Engasjement og omsorg er det mye av i de norske miljøene i Spania. Det er flott – og julen verdig.

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!»