Jo, coronaen er farligere enn influensaen

Ny undersøkelse støtter tidligere funn.

Terje Aspdahl

Publisert 1. mars 2021 08:32

MADRID

Da er det slått fast: Covid-19-viruset er mer dødelig enn en influensa.

Forskere ved universitetet i Toronto har laget en studie på forskningstallene.

– Nå kan vi med sikkerhet si at Covid-19-viruset er mye mer alvorlig enn en sesonginfluensa. Pasienter innlagt på sykehuset i Ontario med Covid-19 hadde 3,5 gang større risiko for å dø, de la 1,5 gang mer beslag på intensivavdelingene og tilbrakte 1,5 gang så lang tid på sykehuset sammenlignet med influensasyke, skriver forskerne.

Tallene støttes av to nylige studier i Frankrike og USA, melder Europa Press.