Irritert over at strand-restaurant ble revet

Rivingen av «chirringuitoen» Jose Maria på Cura-stranden i Torrevieja har satt sinnene i kok hos mange.

Terje Aspdahl

Publisert 8. januar 2021 08:51

TORREVIEJA

Den lille strandrestauranten hadde et autentisk preg og skapte en fin atmosfære på nordsiden av stranden. 

Men som en følge av nedstenging under pandemien bestemte kommunen at bygningen skulle rives sommeren 2020, slik at det ble bedre plass for de gående. Tiltaket frigjorde til sammen 170 kvadratmeter.

Myndighetene la vekt på at restauranten var oppført på et område som berører den vernede kystsonen og brukte det som begrunnelse for riving.

Myndighetene har også planer om å rive den populære uterestauranten «Kiosko El Tintero» (bildet under), men dette er sak som skal avgjøres i rettsvesenet før det kan taes en endelig beslutning.

Restauranten El Tintero kan lide samme skjebne som strandrestauranten som lå lenger nord på Playa del Cura.