Investerer over 8 millioner euro i flomvern i Torrevieja

I løpet av fem år skal Agamed investere åtte millioner euro for å unngå oversvømte gater i Saltbyen.

Spaniaavisen

Publisert 10. juni 2014 18:08

TORREVIEJA

Totalt skal selskapet bruke 8.125.802 euro i perioden 2014 til 2018 for kloakk og avløp. Fire prosjekter skal påbegynnes inneværende år.

Det blir en utvidelse og forbedring av avløp i Rambla Juan Mateo og utbedringer av avløp på industriområdet Casa Grande. 

Det skal byttes vannpumpe i Torreta-Florida og en løsning på på overvannsproblemet i calle Temporal loves også i inneværende år.