Inntil 25 prosent skattefordel for oppussing av boliger

I budsjett fra la Generalitat (Regionsregjeringen i Valencia) for 2015 er det foreslått en økning av skattefradaget ved oppussing av bolig.

Spaniaavisen

Publisert 14. oktober 2014 17:04

VALENCIA

En økning med 15 prosent gjør at det totale fradraget blir på 25 prosent. Det vil i gjennomsnitt bli en skattelette på 575 euro ifølge beregninger den regionale regjeringen har gjort.

Finansdepartementet har regnet ut at det er rundt 500.000 boliger som er over 30 år gamle i Alicante-provinsen, og som kan trenge utbedringer.  

Av de totalt 1.274.090 registrerte boligene i provinsen er nesten 60.000 bygd før 1940. 90.000 ble bygd mellom 1941 og 1960 og 409.250 boliger ble bygd mellom 1961 og 1980.

Etter 1980 og fram til i dag er det bygd 680.315 boliger i Alicante-provinsen.