«Innsats for andre» blir eget skolefag

Faget «innsats for andre» er et valgfag for ungdomsskolen. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utforske og reflektere over hva frivillig arbeid og sosialt entreprenørskap innebærer, og hva dette betyr i praksis.

Terje Aspdahl

Publisert 19. november 2020 07:51

ALFAZ DEL PI

Nå er valgfagelevene ved Den norske skolen Costa Blanca (DnsCB) i Alfaz del Pi i gang med et samarbeid med Frivilligsentralen i kommunen.

– Frivillighetssentralen tok kontakt med skolens ledelse for å se om skolen kunne samarbeide med Frivilligsentralen, og jeg som lærer tok på samme tid kontakt med Frivilligsentralen. Ergo så nok begge parter muligheter for et samarbeid, forteller lærer Birgit Flaten til Vikingposten.

– I de årene det var «Helse og oppvekstfag» ved DnsCB hadde skolen et samarbeid med Frivilligsentralen for å dekke opp enkelte av kompetansemålene i læreplanen. Frivilligsentralen var alltid velvillige og tok i mot elever for informasjon. Enkelte år hadde DnsCB elever i PTF (praksis) hos Frivilligsentralen. Det var også elever som var frivillige på sin fritid. Det er hyggelig at DnsCB kan fortsette samarbeidet med Frivilligsentralen selv om skolen dette året ikke har helse- og oppvekstfag, sier Flaten.

Sett denne? Tror ferieboligen deres må rives

Kompetansemålene for faget er:
· Utforske og reflektere over hva frivillig arbeid og sosialt entreprenørskap innebærer, og hva dette betyr i praksis
· Planlegge og utvikle sosiale tiltak som bidrar til et inkluderende samfunn
· Gjennomføre praktiske sosiale tiltak for andre i samarbeid med andre
· Følge etiske retningslinjer og tilpasse kommunikasjonen til ulike målgrupper

På grunn av corona-pandemien har Frivilligsentralen også vært nødt til å tenke nytt.

– Samarbeidet til skolen kom etter at vi begynte å tenke endringer i våre aktiviteter grunnet Covid-19. Tanken med å engasjere ungdommen er å bevisstgjøre dem på nytten av å hjelpe medmennesker som har et behov for bistand til å få hverdagen til å bli bedre og triveligere. Kanskje spesielt nå, sier den nye lederen hos Frivilligsentralen, Jan Erik Mørch. Det er også viktig at ungdommen ser nytten i å ha kontakten med de eldre og lære av deres livserfaring.

Første felles samarbeid var dugnad forrige uke på Museo Delso. 
– Eleven syntes at det var fint å delta på dugnad nede på Museo Delso. De frivillige der nede, og Signe, tok svært godt i mot elevene. Vi hadde også besøk av byrådsrepresentanter fra Alfaz kommune og disse var også veldig velvillige i forhold til prosjektet hvor vi skal ha en innsamling, og de informerte godt om betydningen av frivillig innsats, sier Birgit Flaten.

– Det blir helt sikkert flere samarbeidsprosjekter med Frivilligsentralen. I høst har elevene jobbet med et prosjekt som går på å samle inn nødvendige «varer» til trengende i kommunen. Dette prosjektet går ut på å samle inn for eksempel tørrvarer som pasta og ris, eller hygieneartikler som såpe, sanitetsbind, og tannkrem. I dette prosjektet samarbeider vi med representanter fra kommunen. Innsamlingen skal foregå nå i slutten av november. Elevene valgte selv å sette i gang dette innsamlingsprosjektet på grunn av at det er mange som trenger bistand her i vårt nærmiljø, avslutter valgfaglæreren.