Innfører skattekutt på lave lønninger

I Spania.

Spaniaavisen

Publisert 25. februar 2014 11:57

MADRID

Da kongressen åpnet i dag med talen om nasjonens tilstand, varslet statminister Mariano Rajoy (PP) at alle i Spania som tjener mindre enn 12.000 euro i året skal slippe å betale inntektsskatt.

Statsministeren varsler samtidig en skattereform hvor de med middels eller lavere inntekter skal betale mindre skatt. Dette skal komme 12 millioner skattebetalere til gode fra 2015.

Regjeringen vil også at bedrifter som går til nyansettelser i en toårsperiode skal slippe med å betale bare 100 euro i trygd og sosiale utgifter i måneden. Dette gjør man for å få flere i arbeid.

Hvis stillingen blir fjernet innen en treårsperiode må arbeidsgiver betale tilbake denne støtten.

Statsministeren sier også at brutto nasjonalprodukt vil øke med 1 prosent i 2014 og 1,5 prosent i 2015.

Talen i kongressen pågår fortsatt.