Innfører fullt røykeforbud i Spania allerede i juni

Spanske myndigheter skal ha bestemt seg: 22. juni blir det røykeforbud nesten over alt.

Spaniaavisen

Publisert 3. mars 2010 13:59

COSTA BLANCA

Fra denne datoen er det forbudt å røyke i barer, restauranter, diskotek, i røykesonene på flyplassene og på alle lukkede offentlige områder.

Protestene fra hotell- og restaurantnæringen ser ikke ut til å bli hørt. Spanske myndigheter velger å skjerpe røykeloven som ble innført i 2005.

Dermed må mindre barer som tidligere har kunnet velge selv om de vil tillate røyking, bli helt røykfri. Og røykesonene slutter å eksistere.

Senere i år, trolig i november, blir også tobakksprodukter utstyrt med bilder som viser skadene ved røyking.

Vedtaket må passere kongressen, men forslaget er allerede sikret flertall.