Innfører 30-sone i store deler av Torrevieja sentrum

Allerede over nyttår.

Spaniaavisen

Publisert 3. oktober 2014 06:17

TORREVIEJA

Nå skal det bli færre ulykker, mindre CO2-utslipp og mindre støy skal vi tro ordfører i Torrevieja, Eduardo Dolón.

Ordføreren presenterte torsdag, sammen med byråd Agustina Esteve, en plan kalt ZONA 30, som skal gjøre sentrum mer fotgjengervennlig.
Dolón sier at fotgjengeren er hovedpersonen i bysentrum, selv om bilen har overtatt den rollen.

I løpet av første kvartal neste år skal det derfor innføres fartsgrense på 30 km/t over store deler av sentrum i Saltbyen.

Ordføreren understreker at dette ikke er det samme som gågater, men et forsøk på bedre sameksistens mellom biler og fotgjengere.