Ingen økning i eiendomsskatten i Torrevieja

Det blir ingen økning av eiendomsskatten Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) neste år heller, Torrevieja holder skatten på 2013-nivå.

Spaniaavisen

Publisert 27. oktober 2014 07:20

TORREVIEJA

I tillegg er det vedtatt nye rabattsatser for barnerike familier, handelsstanden og for de som bruker el-biler.

Familier med tre barn får 60 prosent avslag på IBI, mens familier med mer enn fem barn får 85 prosent avslag.

Neste år får handelsstanden en rabatt på 50 prosent i avgiften for bruk av fortau, vedtatt med PP`s stemmer.

Mens det blir en rabatt på 65 prosent av årsavgiften for el-biler etter forslag fra De Grønne.