Ingen nordmenn bosatt i Spania anmeldt for Nav-svindel i fjor

I 2013 anmeldte Nav 87 personer som de mener er bosatt i utlandet, eller som har langvarig opphold i utlandet, i strid med eksportreglene for ytelser.

Spaniaavisen

Publisert 5. februar 2014 22:21

OSLO/COSTA BLANCA

Fire av disse hadde oppholdt seg i Spania. Dette er personer som ikke har meldt flytting til utlandet.

– Vi har ikke anmeldt noen personer for svindel i 2013 som er registrert som bosatt i utlandet. Vi skiller altså mellom dem som offisielt bor i utlandet, og de som oppholder seg i utlandet uten å melde dette til Nav, sier Sverre Lindahl, direktør i Nav Kontroll til Spaniaavisen.

Lindahl sier videre at nedleggelsen av Nav-kontoret i Alicante har trolig liten betydning i denne sammenheng og at de valgte å legge ned kontoret av flere grunner. 

Leiebil i Spania får du billig her – vi tilbyr gratis norsk servicetelefon

– På kontrollområdet har vi etablert et eget utlandsteam i Norge. Så vi har helt klart et fokus på å dekke trygdemisbruk også i utlandet. De jobber med alle saker som har et utlandstilsnitt og gjennomfører målrettete kontroller mot risikosaker i utlandet. De har derfor spesialkompetanse på denne typen saker og dekker også eventuelle saker i Spania, sier Lindahl.

I perioden 2005 til 2012, da Nav hadde kontor i Alicante, anmeldte de ti personer som oppholdt seg i Spania for trygdemisbruk, ikke for svindel. I 2012 og 2013 ble henholdsvis tre og fire personer anmeldt. 

Nav har anmeldt 1 318 personer for å ha svindlet til seg 238 millioner kroner i 2013. Dette er det høyeste beløpet Nav har anmeldt for noensinne, og er en økning på 28 millioner fra 2012.

Les også: Nesten en fjerdedel av spansk økonomi er svart

60 prosent av sakene er avdekket ved å samkjøre informasjon fra Navs egne registre og fra andre offentlige etater. Stortinget vedtok i 2013 en ny lov som gir Nav ytterligere muligheter til å samkjøre slike registre.

– Det er positivt at vi får virkemidler til å gjøre mer effektive og målrettede kontroller. Vi kan dermed innrette kontrollarbeidet enda mer presist og prioritere de alvorligste sakene til politiet, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Flest personer er anmeldt for svindel av dagpenger og Nav har anmeldt 789 personer for svindel av 104 millioner kroner. Flesteparten har jobbet mer enn de har oppgitt på meldekortene. Det samme gjelder de 219 personene som er anmeldt for svindel av arbeidsavklaringspenger (AAP) for til sammen 47 millioner kroner. 

75 personer er anmeldt for å ha svindlet til seg 38 millioner kroner gjennom å ha jobbet svart samtidig som de har mottatt stønad fra Nav.
– Svart arbeid i kombinasjon med trygd er dobbeltsvindel. For det første mottar man ytelser man ikke har krav på, og for det andre jobber man uten å betale skatt. Det er alvorlig, sier Lystad.