Inflasjonen ned andre måned på rad

Prisindeksen falt 0,1 prosent i april. Det gjorde den også i mars.

Spaniaavisen

Publisert 2. mai 2009 12:31

MADRID

Sammen med resesjonen man nå baler med i Spania, sank også inflasjonen for andre måned på rad i april. Resesjonen har ført til lavere etterspørsel etter varer og tjenester, i følge offisielle data fra nasjonalt statistikkinstitutt (INE).

Den årlige inflasjonsraten har falt hver måned etter toppmåneden i juli. Da var den på 5,7 prosent, sitt høyeste nivå siden januar 1997.

Les også: – Kunne unngått finanskrisen med pesetas

Regjeringen har imidlertid nå sett bort fra risikoen for deflasjon, som karakteriseres av en lang periode med fallende priser. Dette igjen gjør at privatpersoner og selskaper holder igjen på pengebruk i påvente av billigere varer og tjenester.

Spania, hvis økonomi er den femte største i Europa, gikk inn i resesjon på slutten av fjoråret da den internasjonale finanskrisen traff en allerede svak byggebransje. Bransjen har gitt Spania økonomisk framgang i flere år, og det ble derfor dramatisk for hele landet.

Arbeidsledigheten nådde over 17 prosent i første kvartal, en stigning på over tre prosent fra foregående kvartal. Dette er det høyeste nivået siden 1998 og dobbelt så høy som gjennomsnittet i EU.