Immigrantplan er en flopp

Arbeidsledige nekter å ta i mot betaling og reise hjem - til tross for dårlige tider.

Spaniaavisen

Publisert 12. januar 2009 18:08

MADRID

En ny spansk plan der man ønsker å betale arbeidsledige immigranter for at de skal reise hjem, viser seg å være en flopp. De fleste velger å bli, selv i dårlige tider.

Spanias økonomi er ikke lenger i vekst, men i resesjon. Arbeidsledigheten blant innvandrere ligger på rundt 17,5 prosent. Disse har vært en nøkkelressurs i form av billig arbeidskraft i byggeindustrien. En kraftig maskin gjennom mer enn et tiårs økonomisk vekst.

Myndighetene tilbyr nå arbeidsledige fra land utenom EU, de fleste fra Latin-Amerika, muligheten til å motta arbeidsledighetstrygden i to samlebeløp. Dette utgjør i gjennomsnitt nesten 100.000 norske kroner. I bytte må de reise hjem for minst tre år, før de kan søke om å komme tilbake til Spania.