Immigranter ble tvunget til å tigge på gaten

Ble lurt til Spania med løfte om jobb, i følge politiet.

Spaniaavisen

Publisert 25. juli 2009 08:04

ALICANTE

Fire menn av ungarsk og rumensk opprinnelse er arrestert for å ha lurt minst 11 personer inn i Spania. Immigrantene ble lovet jobb på appelsinplantasjer, men ble fratatt pass og tvunget til å tigge på gaten så snart de ankom landet.

De fire arresterte skal angivelig ha truet og slått dem hvis de nektet. Ofrene ble plassert på forskjellige steder i byen tidlig om morgenen, og ikke hentet før sent på kveld.

De fikk utdelt mobiltelefon slik at kidnapperne kunne ha kontroll over dem. Muligheten til å foreta utgående samtaler var sterkt begrenset, de skulle forhindres fra å tilkalle hjelp.

En ungdom har overtatt omsorgen for to av barna til de anholdte, slik at de ikke er hjemløse mens fedrene sitter i fengsel.