- Ikke praktisk å tilby vaksine til nordmenn i utlandet

Svineinfluensa blant nordmenn i Spania ble tema i spørretimen på Stortinget.

Spaniaavisen

Publisert 19. november 2009 11:26

COSTA BLANCA/OSLO

Frp-politikeren Kari Kjønaas Kjos etterlyste i går svar fra helseministeren på hva norske myndigheter vil gjøre for spesielt barn som befinner seg på Gran Canaria og som trenger vaksine mot svineinfluensaen.

Her er svaret fra helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen:

– Som representanten Kjos er kjent med, er det nå fastboende nordmenn med barn i en rekke land verden over. Våre helsefaglige myndigheter (Helsedirektoratet og Folke-helseinstituttet) har sammen med Utenriksdepartementet vurdert muligheten for å tilby vaksinasjon av norske borgere i utlandet i forbindelse med pandemien.
Konklusjonen er at dette ikke er praktisk gjennomførbart.

– Ifølge opplysninger fra det norske generalkonsulatet på Gran Canaria vil nordmenn der være dekket av de forebyggende tiltakene som de spanske myndighetene iverksetter i forbindelse med pandemisk influensa. Dette vil imidlertid kreve at man har en lokal fastlege og tilhører en av risikogruppene.

Strøm-Erichsen viser til at Spania startet 16. november med vaksinasjon av barn som tilhører risikogruppene.

– Norske helsemyndigheters råd er generelt at norske borgere må søke helsehjelp der de er. Nordmenn i utlandet bør følge anbefalinger fra lokale helsemyndigheter og forholde seg til lokal helsetjeneste, eventuelt formidlet gjennom reiseforsikringsselskapet. I tillegg vil norske helsemyndigheter informere nordmenn i utlandet gjennom internett.