I dag inntar badevaktene Orihuela Costa

60 livreddere skal jobbe på strendene frem til midten av september.

Spaniaavisen

Publisert 15. juni 2011 06:18

ORIHUELA COSTA

Kanskje noen uker for sent? Flere liv har allerede gått tapt siden temperaturen i vannet kom opp på et godt nivå. I tillegg har kommunen hatt flere nestenulykker. Men nå er livredderne på plass på alle strendene i kommunen. Der vil de holde til, hver eneste dag, frem til midten av september.

I tillegg til livreddernes inntog kommer også Policia Local til å øke bemanningen langs kysten. Der kommer politiet til å patruljere med motorsykler som er egnet til å kjøre i sand og ulent terreng med.
 
I de tre sommermånedene øker innbyggertallet i Orihuela Costa fra 30.000 til 200.000 mennesker.