Hyller lærer med veggmaleri

Rojales kommune hedrer Maestro Gratiniano Baches med et 80 kvadratmeter stort utendørs veggmaleri.

Terje Aspdahl

Publisert 4. november 2020 07:41

ROJALES

Rojales (Alicante) fortsetter sine tiltak for å forskjønne fasadene til forskjellige bygninger i området.

Denne gangen med et stort veggmaleri for å hylle læreren Gratiniano Baches fra San Miguel de Salinas. Han regnes som en av de store lærerne ved skolene i Bajo Segura i det første ti-år av forrige århundre.

Kommunen ønsker å illustrere denne historiske personen og å fremheve hans viktige arbeid innenfor litteratur, illustrasjon og arkeologi.

Maleriet utføres av Lorente og Goyo.