Hver innbygger kaster 179 kg mat hvert år

I husholdninger her i Spania.

Spaniaavisen

Publisert 24. september 2012 06:29

MADRID

Selv om 1,3 millioner mennesker i landet trenger hjelp til å skaffe seg sitt daglige brød, kaster man på landsbasis 89 tonn mat i kvartalet. 60 prosent av denne maten er fullt ut brukbar.

Nå vil myndighetene i Spania innen 2025 halvere mengden mat som går rett i søpla.

Det finnes i dag 54 stasjoner for utdeling av mat i landet. Ved disse stasjonene jobber det cirka 2000 frivillige mennesker. Flere tusen frivillige er altså i arbeid for å dele ut mat, i hovedsak ris, melk, pasta, frukt, grønnsaker og kjeks.

Bare i løpet av det siste året har økningen i antall mennesker i Spania som trenger å få hjelp til å skaffe seg sitt daglige brød, økt med 40 prosent. Samtidig kastes hver innbygger 179 kg mat i året.