...hva gikk galt, Stoltenberg?

 Leder av Stortingets helse- og omsorgskomité Bent Høie (H) etterlyser de økonomiske lovnadene statsminister Jens Stoltenbergs ga Reuma Sol i Alfaz foran valget i 2009.

Spaniaavisen

Publisert 3. juni 2010 11:32

ALFAZ DEL PI

– Hva har statsministeren gjort for å følge opp sine uttalelser om at det bør bevilges mer midler til rehabiliteringstilbudet ved Reuma Sol? Nøyaktig slik lyder spørsmålet Bent Høie (H) stilte i brevs form til statsminister Jens Stoltenberg i Stortinget. Helseminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen (Ap) fikk oppdraget med å svare stortingsrepresentanten.

Helseministeren har ikke kunnet love en eneste krone i ekstramidler til Reuma Sol, og kunne ikke redegjøre for mer enn 3,2 millioner kroner i ekstrabevilgninger til ordningen med behandlingsreiser for alle norske pasienter til utlandet.

– Det er for 2010 bevilget 103.4 mill kroner til ordningen med behandlingsreiser til utlandet, mot 100.2 mill kroner i 2009. Bevilgningen disponeres av Helse Sør-Øst RHF, og daglig administrasjon og faglig ansvar for ordningen tilligger Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, skriver Anne-Grethe Strøm-Erichsen.

Les også: – Staten driver simpelt tyveri

Direktør Inger Kraver ved Reuma Sol er skuffet over løftebruddene statsministeren ga til henne, de ansatte og ikke minst brukerne når han var på senteret 16. mai i fjor.
– Jeg er veldig skuffet over at den norske stat ikke satser mer på Statens behandlingsreiser. Vi har faktisk færre gjester fra dem i år, etter valget, enn i fjor. Fagfolk kan ikke forstå at det ikke er god samfunnsøkonomi å sende personer med behov for rehabilitering ned til dette klimaet og benytte vår spesialkompetanse. Statsminister Stoltenberg skapte forventninger til alle som hørte på ham her i fjor – både ansatte og ikke minst gjestene, sier Inger Kraver til Vikingposten.

Les også: Skuffet over Aps tomme løfter

– I følge Vikingposten (www.spaniaavisen.no) uttalte statsministeren at han ønsket å bevilge mer midler til dette tilbudet, som blant annet gir et tilbud til barn med revmatisme. Reuma Sol drives av Norsk Revmatikerforbund. Opphold ved institusjonen finansieres blant annet gjennom ordningen med behandlingsreiser til utlandet, som forvaltes av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Som følge av begrensninger i denne ordningen må deler av tilbudet ved Reuma Sol reduseres. Dette rammer revmatiske barn og andre pasienter, sier Bent Høie.