Husk helsetrygdkort til sommerferien

Men skaff deg også reiseforsikring - slik går du frem hvis du skulle bli syk.

Spaniaavisen

Publisert 30. mai 2013 07:53

COSTA BLANCA

Avdelingsdirektør ved HELFO, Jørgen Sætre, understreker at helsetrygdkortet gir deg trygghet for at du får nødvendig helsehjelp når du trenger det.

– Sørg for at alle i familien har kortet, og i tillegg har reiseforsikring, understreker Sætre, avdelingsdirektør ved HELFO servicesenter, som sender ut helsetrygdkort i Norge.

Spaniaavisen og Vikingposten har skrevet flere saker om nordmenn med helsetrygdekort som ikke har fått medisinsk behandling hos en rekke kommuner på Costa Blanca. Både helsesentre og sykehus sier helsetrygdekortet bare gjelder ved akutt og alvorlig sykdom.

Les også: EU ber Spania akseptere helsetrygdkortene igjen

– Selv om noen få har opplevd at kortet ikke automatisk har gitt dem medisinsk hjelp, er dette en mikroskopisk andel i forhold til alle som får hjelp, sier Sætre.

For å få helsetrygdkort, må du i utgangspunktet være medlem i folketrygden. Kortet gir deg rett til nødvendig helsehjelp i alle EU/EØS-land og Sveits.

– Skal du på ferie til et EU- eller EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg helsetrygdkortet. Kortet forteller leger eller sykehus at du har krav på nødvendig medisinsk hjelp i det landet du befinner deg i. Du har krav på medisinsk hjelp på samme vilkår som landets egne innbyggere. Det betyr at du må betale de samme egenandelene som dem, sier avdelingsdirektøren.

Det er verdt å merke seg at kortet kun gir rettigheter i det offentlige helsevesenet. Behandling hos privat lege eller på privat sykehus får du bare dekket hvis trygdeordningen i landet du befinner deg, betaler for en slik behandling.

– Det er viktig å ha en reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet, blant annet fordi helsetrygdkortet for eksempel ikke dekker syketransport hjem til Norge dersom det er nødvendig. Det gjør normalt en reiseforsikring, sier Jørgen Sætre.

Bli venn av Vikingposten og Spaniaavisen på Facebook

Han minner også om at de som allerede har et helsetrygdkort, bør sjekke utløpsdatoen på kortet.
– Kortet gjelder i tre år. Når det nærmer seg utløp, bør du bestille et nytt kort. Alle i familien må ha helsetrygdkort på reise. Når du bestiller, kan du samtidig bestille til ektefelle og barn, sier Sætre.

Står du på farten til ferie i Europa og oppdager at du har glemt å bestille helsetrygdkortet, er det ingen krise. Da noterer du telefonnummeret 00 47 33 51 22 80 og tar det med deg på reisen.

– Dersom du får behov for nødvendig medisinsk behandling og ikke har med deg helsetrygdkortet, ringer du dette telefonnummeret og ber HELFO servicesenter sende en hasteblankett via telefaks til sykehuset eller legesenteret der du er. Denne hasteblanketten gir deg de samme rettighetene som helsetrygdkortet, forklarer Sætre.