Historisk bro blir historisk dyr

Budsjettsprekkpå 1,4 mill. kr.

Terje Aspdahl

Publisert 17. oktober 2020 08:03

ROJALES

Arbeidene med den historiske broen i Rojales vil koste ytterligere 131.000 euro. Det tilsvarer en budsjettsprekk på 1,4 millioner norske kroner.

Byrådet i Rojales begrunner budsjettsprekken med at det skyldes prisjusteringer av prosjektet fordi det skriver seg tilbake til 2018. Den endelige kostnaden på prosjektet er nå oppe i 791.500 euro. Men ikke nok med det, den kontroversielle granitten på fortauet og gangfeltet viser seg å bli svart, og det kun én måned etter installasjonen.

Ordføreren i Rojales, Antonio Pérez (PSOE), har godkjent starten av andre fase av restaureringsarbeidet. Kontrakten ble formalisert i 2018, som nå blir videreført etter stopp og bytte av byggefirma, vil ha en ekstra kostnad på 131.811 euro. Arbeidene hadde opprinnelig et budsjett på 659 618 euro, så økningen er på nesten nesten 20 prosent.

Sillería de Carlos III-broen (bygget i 1790), er den den eldste i regionen siden de gjenværende ble ødelagt av jordskjelvet i 1829.

I april bestemte byrådet seg for å bytte byggeselskap siden de som hadde fått oppgaven, selskapet Aitana, ikke kunne levere den grå granitten som arkitektens designer av reformen indikerte i det opprinnelige prosjektet. Det ble foreslått en endring som kommunen ikke godtok, som da valgte å tildele konsesjonen til selskapet Salvaorico, som til slutt endte opp med å ikke installerte det planlagte grå fortauet, men et av forskjellige fargenyanser i rød, gul og grå. Én måned etter installeringen ble det svart. Nå får kommunen mye kritikk fra innbyggerne som ikke har latt seg overbevise av det fargerike fortauet.

Byrådet besluttet å åpne broen og dens tilstøtende gater for vei- og gangtrafikk i slutten av august. Da hadde arbeidene stått stille i nesten to år. Hensikten var å få større flyt i trafikken og være en fordel for den lokale handelen.  Broen har en kjøreretning, før arbeidene hadde den to. Dermed er det mindre trafikk.  Likevel har den fargede granitten allerede rukket å blitt svart.

Granitt, som er et porøst materiale, absorberer gummien på bildekkene, og nå viser broen og gatene et bilde av slitasje som ikke samsvarer med deres nylige rehabilitering. 

Fotgjengerovergangene har også blitt svarte, noe som byr på et trafikksikkerhetsproblem siden de knapt er synlige for bilistene.