Hevet trygd til død far i 15 år

Dømt til to års fengsel.

Terje Aspdahl

Publisert 21. juni 2017 12:14

CANTABRIA

En mann er dømt til to år i fengsel etter at han hevet sin fars uførepensjon i 15 år etter at faren døde.

Nå har høyesterett bekreftet dommen fra en lavere domstol i Cantabria.

Mannen døde tilbake i februar 1998 og sønnen skjulte farens død overfor BBVA-banken og trygdemyndigheter for at trygdeytelsene skulle fortsette å komme. Først i 2013 gjorde han myndighetene oppmerksom på "feilen".

Sønnen har allerede betalt tilbake 100.000 euro, men må ut med 85.000 euro til, slår retten fast.