Hevet pensjonen til sin døde mor i 19 år

Lurte det offentlige for 138.000 euro - jobbet selv for trygdevesenet.

Spaniaavisen

Publisert 10. november 2015 06:13

SEVILLA

Fra morens død i 1992 til 2011 hevet sønnen sin mors pensjoner som om ingenting hadde skjedd.

Nå har Høyesterett bekreftet dommen på fem års fengsel for mannen som arbeidet i administrasjonen for Seguridad Social (det spanske trygdevesenet).

Han skal ifølge dommen urettmessig ha mottatt tilsammen 137.812 euro, skriver Europapress.

Selv hevdet mannen at han var uskyldig og at han ikke var pliktig til å melde fra om morens dødsfall.

Det var ikke retten enig i og mannen må i tillegg til fengselsstraffen betale tilbake pengene og en bot på 3.000 euro.