Hevder Movistar og Vodafone hever satsene sine ulovlig

Prisøkningene varierer fra to til åtte euro per måned avhengig av selskap og servicepakke.

Terje Aspdahl

Publisert 20. februar 2021 08:35

MADRID

MADRID FACUA, det spanske Forbrukerrådet, har fordømt Movistar og Vodafone for å heve prisene på sine produkter uten «gyldig begrunnelse» slik det er bestemt ved lov og mener derfor at selskapene bryter loven. Klagene er sendt inn til forbrukervernmyndighetene i alle de 17 selvstendige spanske regionene.

Siden 12. januar har Movistar økt prisene på sine Movistar Fusión-pakker på mellom to og tre euro for de med fiber-TV og mellom syv og åtte for de med satellitt-TV. Vodafone på sin side har økt prisen på sine Mini, Extra, Unlimited, Unlimited Initial og Unlimited Extra med tre euro for pakker kombinert med fiber og med en og en halv euro for hver ekstra mobillinje.

Vodafone har rapportert at prisøkningen skjer fordi de ønsker å lytte til sine kunder og tilbyr derfor ubegrensede data i sine mobillinjer. Dette har ikke blitt etterspurt av forbrukerne.

Movistar på sin side har informert kundene at prisøkningen skyldes økning i kostnadene på nettverket for å kunne gi bedre dekning. Det finnes imidlertid ikke noen bevis på denne begrunnelsen og heller ikke på hvilken måte dette påvirker tjenestene som tilbys.

I tillegg inneholder Movistar Fusión en spesiell klausul som FACUA reagerer på. Den sier at selskapet kan endre vilkårene som er etablert i kontrakten og da spesielt prisen. Dette som følge av økning i kostnadene for Movistar blant annet på grunn av kvaliteten på nettverket eller egenskapene til tjenesten som tilbys . 

FACUA påpeker også at Movistar allerede har økt sine Movistar Fusión priser opptil åtte ganger siden mai 2015. Første gang med fem euro etter at de lanserte produktet i september 2012 under kunngjøringen om at de ville opprettholde sine priser «for alltid». Vodafone har også flere påfølgende økninger i prisene. I 2015 med mellom en og to euro. I 2016 var økningen mellom to og tre euro.