Hevder byråd Listhaug trenerer innsyn i sykehjemsskandalen i Altea

Rødts Erling Folkvord raser mot byråd Sylvi Listhaug (Frp). Han mener hun ikke etterkommer de krav bystyret i Oslo har vedtatt.

Spaniaavisen

Publisert 30. november 2009 17:14

OSLO/ALTEA

Ap, SV og Rødt begjærte innsyn i Altea-saken til Oslo kommune for en måned siden. Saken går på utbyggingen av sykehjemmet Sylvi Listhaug og Frp står i spissen for. Et prosjekt som til nå har kostet skattebetalerne i Oslo kommune 25 millioner uten at noen verdens ting har skjedd på tomten.

Les også: "Bokettersyn" hos byråd etter sykehjemsskandalen i Altea

­- Det gikk verre enn jeg frykta med byråd Listhaugs behandling av innsynskravet som Ap, SV og Rødt stilte 2. november. Slike innsynskrav fra bystyrepolitikere skal avgjøres ”uten ugrunnet opphold” og som hovedregel innen tre dager. De dokumentene byråd Listhaug leverte ut da det var gått drøyt tre uker, ser ut til å være et nokså tilfeldig sammenrasket utvalg av de dokumentene som gjelder sakskomplekset, og som enten befinner seg eller har befunnet seg i hennes byrådsavdeling, sier Erling Folkvord til spaniaavisen.no.

Les også: Ba kommunerevisjonen granske Altea-saken

– Det er en omfattende jobb å samle alle dokumenter knyttet til saken, og det må derfor påregnes noe tid før dokumentene kan gjennomgås, skrev hun i et brev til finanskomitéen og helse- og sosialkomitéen den 19. november, ifølge HegnarOnline.

I dag har Ap/SV/R sendt et nytt brev til byrådsleder og ordfører i et forsøk på å få Listhaug til å etterleve det bystyrevedtatte innsynsreglementet.

– Da byråd Listhaug allerede har brukt svært lang tid på å gi dette foreløpige svaret, henvender vi oss til byrådslederen. Vi ber om at byrådslederen sørger for at vi nå raskt får innsyn i etterspurte dokumenter, sier Erling Folkvord på vegne av alle tre partiene.