Her slipper pensjonister å betale søppelavgift

Altea kommue har vedtatt at innbyggere over 65 år ikke skal betale søppelavgift.

Spaniaavisen

Publisert 7. mars 2014 11:11

ALTEA

Ordningen starter i år og gjelder for innbyggere over 65 år. De slipper å betale for levering, innsamling, transport og behandling av kommunalt avfall. 

Bystyret godkjente enstemmig ordningen i et møte denne uken. Inntil nå har pensjonistene måtte søke for å få subsidiert søppelregningene for så å få  tilbakebetalt på nyåret.

Men mange eldre glemmer å søke kommunen, og ikke alle vet at dette er mulig. Kommunen ønsker nå å gjøre det enklere for de eldre innbyggerne slik at alle skal få dra nytte av ordningen.

I 2013 utgjorde søppelregningen for et hus i Altea sentrum 62 euro, en økning på 25 prosent fra året før.