Her kommer ny strandpromenade

Gjør store investeringer.

Spaniaavisen

Publisert 12. november 2014 06:38

ALICANTE

Kommunen investerer 776 000 euro på utvidelse og oppgradering av la avenida de Villajoyosa i Alicante.

Ordfører Sonia Castedo sier at arbeidene starter nå i desember.

Målet er å lage en attraktiv og komfortabel gangvei langs kysten med rekrasjonsområder og lekeapparater til nytte for byens innbyggere. Det eksisterende fortauet utvides med sikte på å forbedre mobilitet og adkomst langs sjøen.

Dette vil føre til innsnevring av dagens kjørebane samt nedsatt hastighet. Samtidig vil også problemer i forbindelse med adgang til Rocafel og hotel Albahía bli løst.

Prosjektet vil bli finansiert ved hjelp av gjenstående midler fra fjorårets regnskap.

Samtidig startes arbeidet med å tilpasse nye bussholdeplasser og nye leskur på la avenida Oscar Esplá og Rambla de Méndez Núñez, samt instalasjon av ti informasjonstavler i sentrum av Alicante for å gi bedre informasjon om offentlig transport til brukerne. Budsjettet på dette arbeidet er 288 808 euro.