Har til salt i maten…

Saltbyen Torrevieja lever opp til navnet sitt på grunn av den kalde vinteren i Nord-Europa.

Spaniaavisen

Publisert 16. desember 2010 08:35

TORREVIEJA

Produksjonen av salt fra anleggene rundt Torrevieja går for full maskin. Saltprodusentene har ikke engang tid til å feire helligdager eller de lokale fiestaer. Etterspørselen etter veisalt er enda høyere i år enn i fjor. Kong vinter i Nord-Europa har skylden.

Allerede ligger man tre uker foran skjema når det gjelder salg av veisalt. Og fjoråret var et rekordår for saltprodusentene. En kald november over hele Nord-Europa ”varmer” altså godt for spanjolene. 5000 tonn salt sendes ut med skip hver dag.

Landene som etterspør salt er Storbritannia, Frankrike, Sverige, Norge og Danmark. Dessuten går det også en del salt til veiene rundt om i nordre og sentrale deler av Spania.