Har store planer for havneområdet i Torrevieja

Skal bli en motor for det historiske sentrum av byen - åpner for nye butikker, hotell, restauranter og gigantisk underjordisk parkeringsplass.

Spaniaavisen

Publisert 7. november 2014 19:42

TORREVIEJA

– Et prosjekt alle ser som en dynamisk motor for det historiske sentrum i Torrevieja. Det skal være et supplement til det eksisterende tilbudet, gi en merverdi og øke mulighetene for lokalt forretningsliv og hotellnæringen.

Det var ordfører Eduardo Dolon som sa dette da han sammen med byrådene Francisco Moreno og Eduardo Gil Rebollo presenterte planen for havneområdet i Torrevieja.

Det 90.000 kvadratmeter (90 mål) store området skal utbygges med en filosofi om å knytte by og havn sammen.

Ordføreren la vekt på at trafikkproblemene må løses, og hevdet at en hovedvei i sentrum, med to filer i hver retning vil kunne løse problemene. 

Leiebil i Spania får du rimelig her – gratis norsk servicetelefon – prisgaranti

Det planlegges en underjordisk parkering med plass for 5-600 biler, for å møte de stadig økende parkeringsproblemene i sentrum. Parkeringen vil få tre inn- og utkjørsler slik at hele området over parkeringen blir bilfritt.  Det skal legges stor vekt på fotgjengere og fremkommelighet i de nye havneplanene.

Tivoliplassen er planlagt flyttet til området ved Dique de Levante der det vil få en permanent plass. Feria de Mayo og andre tilstelninger vil da kunne arrangeres samtidig på den gamle tivoliplassen som også skal oppgraderes.

Det skal selvsagt også bli plass for næringslokaler, hotell og restauranter. 

Planene skal nå behandles på regionalt nivå, og kommunen regner med at man kan legge utbyggingsplanene ut på anbud i løpet av våren neste år.