Har stoppet 280 kriminelle bander i Alicante-regionen

Bare i løpet av årets syv første måneder har politiet i Alicante-provinsen satt en stopper for 280 kriminelle gjenger.

Spaniaavisen

Publisert 27. september 2009 12:55

ALICANTE

1356 personer er arrestert i den samme perioden, og Encarna Llinares i provinsregjeringen skryter av jobben som nasjonalpolitiet og Guardia Civil har utført.

– Den vanligste aktiviteten til disse gruppene er narkotikaomsetning, tyveri, prostitusjon og forfalskning av dokumenter, sier Llinares og understreker at en trygg og sikker hverdag for folk er en prioritert oppgave for spanske myndigheter.

Siden 2004 har kriminaliteten i Alicante-provinsen gått ned med 14 prosent. – Jeg kan forsikre folk om at vi vil fortsette å jobbe for at Alicante-provinsen skal bli en enda tryggere region, sier Encarna Llinares.