Har ikke betalt husleie siden 1949

Eldre ektepar kastet på dør. 

Spaniaavisen

Publisert 18. oktober 2013 22:32

ALICANTE

Et eldre ektepar ble i Høyesterett dømt til utkastelse fra en finca de har bodd på helt siden 1960. I alle disse årene har ekteparet bodd i Almajá i Alicante uten leiekontrakt og uten å betale leie.

Ifølge dommen i Høyesterett tegnet bestefaren til nåværende eier og faren til dagens beboere en leiekontrakt i 1948. Men allerede i 1949 stoppet betalingen av leie opp. Og ekteparet som flyttet inn i 1960 hadde heller ingen kontrakt på videreleie.

Kvinnen som eier fincaen, prøvde først lavere rettsinstans, men fikk ikke medhold i Alicante. I en høyere domstol fikk hun medhold, men ekteparet anket videre. 

I Høyesterett tapte ekteparet saken.

– Saksøkerne går mot egne handlinger, de gjorde ikke forsøk på å få kontrakt på videreleie, eller betale leie. Likevel later de som om det finnes en leiekontrakt, men den fantes aldri mellom partene, fordi det var verken forsøk på å betale leie eller kreve inn leie, heter det i kjennelsen.