Har fjernet nesten 9000 grafittier i Torrevieja

Arbeidet er utført av arbeidsledige personer i kommunen.

Spaniaavisen

Publisert 20. oktober 2010 07:06

TORREVIEJA

Man regner med at de arbeidsledige har gått over 23.870 kilometer med murvegger for å fjerne 8830 grafittier.

Flere av stedene har man malt over to ganger etter at graffitikunstnerne har prøvd seg igjen.

Byrådet i Torrevieja er veldig fornøyd med jobben de arbeidsledige har utført, og kaller prosjektet for et pionerarbeid. Man er glade for at byen kan fremstå uten de fæle veggmaleriene.