Har bestemt seg for å granske Oslos sykehjemsprosjekt

Kommunerevisjonen vil finne ut av hva som har skjedd.

Spaniaavisen

Publisert 5. januar 2010 17:14

ALTEA

Kommunerevisjonen i Oslo bestemte i dag at de vil starte sine egne undersøkelser rundt sykehjemmet i Spania som kommunen ville bygge i Altea.

Kommunerevisor Annette Gohn-Hellum sier til TV 2 at det er flere aspekter ved denne saken som ikke er godt nok belyst.

– Det haster nå å finne ut av hva som har skjedd og vi tar sikte på å være ferdige med vår gransking før sommeren, sier Gohn-Hellum.

Det er ventet at Kontrollutvalget godkjenner Kommunerevisjonens vedtak om å starte en egen gransking i et møte 18. januar.