Har avvist 250 leveattester fra nordmenn i Spania

Stor interesse for møtene med Nav, Helfo og skatteetat.

Terje Aspdahl

Publisert 28. oktober 2015 17:23

TORREVIEJA

Det var som ventet stor interesse for de samordnede møtene med Nav, Helfo og Skatteetaten for norske borgere i Spania både i Albir og Torrevieja.

Med 155 fremmøtte i Albir og 199 i Torrevieja ble oppmøtet omtrent som forventet for ambassaden i Madrid som arrangerte møtene denne uken på Costa Blanca.

– Vi er godt fornøyd med oppmøtet. Jeg opplever ikke det samme trykket på møtene som tidligere, det tror jeg kommer av at informasjonen er blitt tydeligere og nettsider som er lettere å forstå gjennom de siste årene, sier ambassaderåd Anne Normann.

Les også: Bli med på bøy og tøy på stranden

De tre etatene Nav, Helfo og Skatteetaten holdt hver sin innledning. Så kunne man bestille tid for en kort individuell veiledningssamtale etter innledningen. En ordning som fungerte godt.

– Det er mange og kompliserte spørsmål brukerne har derfor benytter ambassaden etatene til å svare. Hovedvekten av spørsmålene gikk til Skatteetaten i Albir, mens her i Torrevieja er det godt fordelt mellom alle tre etater, sier Normann.

– Nå skal vi evaluere møtene og så får vi se på når vi berammer nye møter. Det er et stort apparat å få ned alle tre etatene samtidig. Nå er det to år siden siste møte og det kan virke som et greit tidsrom. Jeg tror mange finner lettere frem på nettsider og finner relevant informasjon enklere enn tidligere. Vi legger blant annet ut hele denne presentasjonen på våre nettsider fra onsdag. Da kan man lett gå tilbake å se over om det var noe man ikke fikk tak i.

Finn hjelp i vår bransjeguide – en veiviser til næringsdrivende på Costa Blanca

Under innledningen understreket Nav Pensjon viktigheten av å sende inn leveattest.
– Pensjonen blir stanset om vi ikke får leveattesten tilbake korrekt utfylt innen tidsfristen. Den må underskrives selv og med to vitner. Av 600 leveattester fra Spania er hele 250 avvist, og de fleste hadde glemt å underskrive selv, sa Pia-Suzann Skulevold.

Steinar Holthe roser ambassaden for å arrangere møtene.

– Dette er et kjempeflott tiltak. Her fikk jeg greie på saker jeg trodde jeg visste fra tidligere. Her får vi utfyllende informasjon og jeg har også bestilt tid for personlig møte. Jeg visste blant annet ikke at man er ute av Nav om man oppholder seg mer enn seks måneder i utlandet i løpet av et år – som nå følger kalenderåret, sier Holthe.