Hane gjør naboer gal i Torrevieja

Greit for politiet - bare den ikke galer før klokken ni.

Spaniaavisen

Publisert 21. juni 2011 20:05

TORREVIEJA

Så lenge hanen sover innendørs og ikke galer før klokken ni om morgenen, mener politiet at det må være greit.

Det er beboere på Torreta I i Torrevieja som har klaget på husdyrholdet til en av naboene som har fire høner og en hane.

Naboene klaget på både støy og uhygieniske forhold. Politiet slo derimot fast etter å ha besøkt hønsegården at både høner og hane så ut til å ha det bra. Det var ingen tegn til vanskjøtsel eller lukt. Eieren bedyret at hanen sover innendørs, og slippes ikke ut før klokken ni på morgenen.

Dermed er saken avslutten fra politiets side. Helsemyndighetene i Torrevieja har imidlertid ikke tenkt å gi seg så lett, og vil forfølge saken. I kommunestyret har De Grønne tatt opp saken på vegne av beboerne, og de beklager sterkt at politiet ikke gjør noe mer med saken.