Håndterer hundrevis av sosialsaker med nordmenn i Spania

Aller verst er det på Gran Canaria.

Spaniaavisen

Publisert 29. oktober 2011 05:53

På ferieøya utenfor Afrikas vestkyst i Atlanterhavet behandlet man 146 sosialsaker i 2010. På fastlandet er tallene litt mindre, men også her er det grunn til å rope varsku, ifølge generalsekretær Audun Myhre i Sjømannskirken.

Sjømannskirken i Torrevieja behandlet 42 sosialsaker i fjor. Kirken på Costa del Sol behandlet 40 saker, mens det ikke foreligger tall for kirken i Albir/Villajoyosa.

– Tallet på saker de nordmenn trenger hjelp i utlandet er i sterk vekst også i år. Men nå har vi nådd grensen for kapasiteten vår, sier generalsekretær Audun Myhre til NRK.no.

Han mener at den kraftige økningen i antallet saker Sjømannskirken må ta seg av skyldes at nordmenn reiser mye mer enn tidligere år. Bare fra 2009 til 2010 reiste sju prosent flere nordmenn til utlandet. Og dette tallet øker også i 2011.