Golf-anlegg rammes ikke av boligkrisen

Boligbyggingen har nesten stoppet helt opp, men utbyggingen av golfanlegg ser ut til å fortsette som før.

Terje Aspdahl

Publisert 22. september 2008 18:44

MURCIA

Nedgangstider og finansiell krise ser ikke ut til å dempe investeringslysten – i hvert fall i Murcia. I følge avisen La Verdad blir det stadig flere golfbaner i regionen.

Oversikten viser at det er 27 golfanlegg i drift, under planlegging eller i ferd med å ferdigstilles i Murcia.

På grunn av vannmangel i regionen stilles det strenge krav når det gjelder bruk av vann på golfbanene. Anleggene bruker nå mindre enn én prosent av vannet som er beregnet for landbruksnæringen.

Det er også lagt begrensninger på hvor stor avstand det skal være mellom de ulike golfbanene.