Godt nytt for huseiere langs kysten

Husene blir ikke revet. 

Spaniaavisen

Publisert 4. september 2009 07:18

COSTA BLANCA

Boliger som er bygget ned mot stranden langs kysten har fått nåde. En kontroversiell lov vedtatt i 1988 har truet mange lovlig bygde hus med riving.

I forrige uke kom miljøministeren med en uttalelse der han sa at de som bor på disse stedene der kysten er redefinert som offentlig eiendom, kan puste lettet ut.

At eiendommene har en såkalt offentlig konsesjon gir dem anledning til å bo der i 30 år. Denne kan fornyes med ytterligere 30 år etter søknad. Etter dette vil eiendommen bli omdefinert til offentlig område og hvilken som helst bygning kan bli revet.

Regjeringen i Madrid har mottatt klager fra andre lands regjeringer der både Storbritannia og Tyskland uttrykker bekymring for at deres landsmenn som har bygget hus i god tro, nå står foran rivingstrussel.

På torsdag sa den nasjonale foreningen av de som berøres av kysloven at regjeringens forslag kan få uante konsekvenser.