Gjør nye flominvesteringer i Torrevieja

Kanskje man får de til å virke denne gangen…

Spaniaavisen

Publisert 19. oktober 2012 11:22

TORREVIEJA

Agamed, selskapet som står bak vannforsyningen til Torrevieja, har nå sagt at det skal investere 1,2 millioner euro i 2013 for at man skal slippe de store oversvømmelsene i gater og hus når det er kraftig nedbør over kommunen.

Samme selskapet investerte 800.000 euro i flomsikringer i 2011 i forskjellige områder, blant annet ved veien CV-90.

Selskapet vil i tillegg investere cirka en million euro for å forbedre kvaliteten på drikkevannsnettverket og 723.000 euro i kloakknettverket.