Gigantisk tank skal holde på flomvannet

Torrevieja investerer 1,2 millioner euro i å bygge en gigantisk vanntank under rundkjøringen i calle Clarín på Toretta Florida.

Terje Aspdahl

Publisert 21. november 2020 10:29

TORREVIEJA

Anlegget har kapasitet til å lagre to millioner liter regnvann, og meningen er at tanken skal forhindre flom i gater og hus ved styrtregn.

Rundkjøringene kan altså brukes til mer enn å regulere trafikken, som i dette tilfelle for å forhindre flom og kaos som vi er så vant til når det har regnet en del.

Prosjektet er godkjent av kommunen for gjennomføring i regnskapsåret for 2021.

Ved styrtregn klarer ikke pumpestasjonene som samler avløpsvannet og regnvannet i samme nettverk, å føre vannet videre fordi kapasiteten blir rett og slett sprengt. På Toretta Florida samles vannet opp i calle Pablo Neruda, og vannet kommer ikke videre.

Det nye systemet vil samle regnvannet under bakken, og etter rensing vil det bli benyttet til vanning av av parker, sitrustrær og golfbaner.

I den langsiktige planleggingen mot 2028 planlegges det flere lignende prosjekter.