Gassprisene faller igjen

Forbrukerne tjener på lavere naturgasspriser.

Spaniaavisen

Publisert 17. april 2009 18:33

ALICANTE

Husholdningenes priser på gass går ned med 10 prosent, mens industrien nyter godt av 15 prosent nedgang.

Som et resultat av nedgangen i naturgasskostnadene, kan husholdningene se fram til en betydelig prisnedgang til sommeren. De som har tariffene T1 og T2 får 10,78 prosent prisnedgang. Det vil si gjennomsnittlig fem euro lavere kostnader per måned.

Små og mellomstore bedrifter vil også nyte godt av de siste priskuttene.

Bedrifter som kommer inn under tariff T3 får 12,6 prosent prisreduksjon, estimert til en besparelse på 250 euro per måned. Tariff T4 kunder får 15,7 prosent nedgang, gjennomsnittlig reduksjon på 264 euro per måned.

Prisnedgangen gjelder fra 12. april.