Går sammen om nytt, stort nordisk helsesenter på Costa Blanca

Disse skal samarbeide.

Spaniaavisen

Publisert 15. oktober 2014 11:55

VILLAJOYOSA

Et helsesenter med spansk og norsk personale innrettet mot den nordiske befolkningen på Costa Blanca. Det er Solgården, Hospital Imed Levante og Diakonhjemmet i Oslo som ifølge Informacion nå vil samarbeide om et nytt helsesenter i Villajoyosa (Alicante).

Tomten hvor helsesenteret skal ligge, er funnet og torsdag behandler kommunen søknaden om omregulering av området. Vila Vida skal etter planenen bli et helse-turistkomleks og Solgården vil med dette tredoble sin kapasitet. Vila Vida vil tilby leiligheter og pensjonistsenter rettet inn mot nordiske kunder.

Direktøren for Solgården, Pablo Sbertoli, sier prosjektet vil koste millioner og det vil ta ti år før det hele er fullt utbygget.

Sbertoli sier at første fase i byggingen vil ta halvannet år, og at man er klar til å begynne så snart kommunen gir sitt klarsignal.

Direktøren for Solgården sier at han ikke kjenner til liknende helsetilbud beregnet på nordboere i Spania.  

– I alle fall er det ingen så store og godt forberedte som oss, sier Pablo Sbertoli.