Går i gang med sykkelsti-bygging allerede i mars

Arbeidene med den nye sykkel- og gangstien på La Manga starter allerede denne måneden.

Terje Aspdahl

Publisert 6. mars 2021 08:57

LA MANGA

Sykkelstien starter ved inngangen til La Manga og strekker seg cirka 18 kilometer, helt til kommunen San Javier. Kommunen investerer 836.000 euro i prosjektet.

Arbeidet starter i løpet av mars og er planlagt gjennomført på seks måneder.

Arbeidet omfatter en forbedring av de delene av  gangstien som allerede eksisterer på La Manga ved å  forbedre fortau og utbedre plassen for syklister med fokus på økt sikkerhet.

Investeringen er en del av prosjektet La Manga del Mar Menor som har til hensikt å oppnå en mer bærekraftig mobilitet ved å redusere antall kjøretøy som sirkulerer på hovedgaten «Gran Vía», og samtidig øke tilgjengeligheten for fotgjengere og syklister.