Går i gang med oppussingen av Torrevieja-urbanisasjon igjen

Arbeidene vil trolig pågå helt til påske.

Spaniaavisen

Publisert 24. august 2012 06:22

TORREVIEJA

Arbeidene som ble igangsatt i urbanisasjon Nueva Torrevieja stoppet i vår da entreprenøren gikk konkurs på grunn av manglende utbetalinger for arbeidene som tross alt var gjort.

Nå gjør kommunen et nytt forsøk på å få fullført jobben.

En ny entreprenør er på plass og i midten av september skal arbeidene være i gang igjen. Og det er nok å ta tak i, skal vi tro beboere i urbanisasjonen.

Kommunen anslår at arbeidene vil være ferdig iløpet av første kvartal 2013 og at påske kan være et passende tidspunkt å sette sluttstrek.

Det skal bygges fortau, legges nytt dekke, monteres nye gatelys med energisparende lamper og legges avløpsrør. Totalt er det snakk om en investering på to millioner euro.