Fyll og fart på veiene

50.000 tatt for uvettig kjøring i fjor.

Spaniaavisen

Publisert 28. januar 2009 19:06

Promillekjøring, kjøring uten førerkort og for høy fart brakte 52.299 sjåfører for retten i fjor. 95,8 prosent ble funnet skyldig etter tiltale.

33.456 ble funnet skyldig i å ha kjørt i alkoholpåvirket tilstand. Over 95 prosent av disse ble tiltalt. Over 80 prosent av de som kjørte for fort ble også tiltalt for sin forseelse.

Les også: Firefeltsvei snart klar for Costa Blanca-bilistene

I alt ble 395 sjåfører sendt i fengsel for sine utskeielser på veien, og ytterligere 64 sitter i varetekt.

Under statsadvokatenes møte i León forleden, foreslo de en utvidelse av den nåværende veitrafikksikkerhetsloven til å innbefatte ikke bare sjåfører, men også ansvarlige for vedlikeholdet på veiene, veiarbeidere, og til og med fotgjengere. I det hele tatt alle som kan utgjøre en trafikkrisiko.

Les også: Bilistene har skjerpet seg

Selv om veitrafikksikkerhetsloven har eksistert siden 1962, har den ikke omfattet lokale veimyndigheter eller kontraktører, som nå blir foreslått.

Det foregår også diskusjoner om gjengangere i retten skal fratas kjøretøyene, heller enn å få rettslige forføyninger. Dessuten at avgiftene for salg av alkohol skal bli brukt til å gi trafikkskadde erstatninger.

Les også: 20 prosent færre dødsulykker i trafikken

Disse og andre forslag må godkjennes av direktøren for statsadvokatene før de eventuelt kan vedtas.