Fullt på Den norske skole Costa Blanca

...men fremdeles plasser ved videregående linjen.

Spaniaavisen

Publisert 27. februar 2013 10:25

ALFAZ DEL PI

– Per 27. februar har vi nå tatt inn 204 elever i grunnskolen. Det er det vi har godkjenning for. Det betyr at de som søker etter denne datoen blir satt på venteliste. Hvis noen skulle trekke seg får de som tilfredsstiller inntakskriteriene tilbud om skoleplass fortløpende, forteller viserektor Nils P. Lie-Gjeseth ved skolen i Alfaz del Pi til Spaniaavisen.

I videregående skole er søknadsfristen 1. april 2013. Pågangen er stor også for videregående, så skolen ber om at de som ønsker skoleplass søker innen fristen som er 1. april.

Da tar de inn elever etter kriteriene fra inntaksreglementet.