Full splid i norsk klubb i Alfaz del Pi

Er misfornøyd med lederen - trekker seg.

Spaniaavisen

Publisert 25. januar 2012 20:09

ALFAZ DEL PI

Nestleder Astrid Larsgaard trakk seg fredag fra styret. I tillegg har også styrets økonomiansvarlig trukket seg. Årsaken er misnøye med styreleder Bjørg Svedberghs lederstil.

I et brev til styret i Den Norske Klubben Costa Blanca begrunner nestlederen hvorfor hun trakk seg fra sitt verv med umiddelbar virkning. Larsgaard kan fortelle om styremøter med høylydt krangling og store uenigheter over lengre tid. Nok er nok både for henne og andre i styret.

Les også: Tomten er klar for den norske klubben

– Jeg er oppriktig glad i Klubben. Nå er jeg bare skuffet og lei meg. Både jeg og min mann Rolf har kost oss i seks år i Klubben. Jeg har sittet i styret i fem av disse årene. Vi har bidratt så godt vi har kunnet til Klubbens beste i disse årene. Nå har jeg fått nok. Det er jeg som nestleder som må tre inn dersom leder er forhindret ifølge Klubbens vedtekter. Dette har vært veldig vanskelig da leder ikke har tatt meg med på møter med verken kommunen, banken eller andre instanser i forbindelse med byggesaken (nye lokaler). Hun har bevisst holdt meg utenfor. Det har ikke vært skrevet referater fra disse møtene. Hva ville skjedd dersom Leder plutselig ble borte, sier Astrid Larsgaard til Vikingposten.

Les også: Slik blir 22. juli-monumentet som skal reises i Alfaz del Pi

I fratredelsesbrevet skriver Larsgaard at hun er oppgitt over Bjørg Svedberghs manglende vilje til å lede Klubben etter dens vedtekter og Artikler. Hun skriver videre at lederen nekter å etterkomme enstemmige styrevedtak.

– Jeg ble skjelt ut av kafeverten vår på det groveste i fjor vår. Faktisk så grovt at det burde blitt anmeldt til politiet. Men jeg er alt for glad i Klubben til å gjøre det. Kafeverten ga seg ikke med denne ene gangen, og det ble til slutt så ille at jeg ikke kunne gå mer i Klubben. Det er ikke bare meg han har gått løs på.
I denne forbindelse ble det skrevet en rapport om hendelsene og styret bestemte enstemmig at det skulle skrives et advarselsbrev til kaféverten.
Brevet skulle signeres av leder og to styremedlemmer. Her har vi et enstemmig styrevedtak på denne saken. Styreleder nekter å etterkomme dette styrevedtaket. Hun vil at det skrives et nytt brev med et mildere innhold, selv om hun selv var med på å godkjenne det første brevet, sier Larsgaard.

Bli venn av Vikingposten og Spaniaavisen på Facebook

– Det neste styrevedtaket leder nekter å godkjenne er styrevedtaket fattet i mai 2010. Der ble det fattet et enstemmig styrevedtak om at sju prosent av administrasjonsomkostningene skulle belastes kafeen. Nå viser regnskapet for klubbkaféen røde tall. Vi har et underskudd per 31.10 11 på cirka 6000 euro. Leder mener underskuddet er lavere, og nekter å etterkomme styrevedtaket fattet i mai 2010 om fordelingen. Jeg mener leder tar egne avgjørelser uten styrevedtak. Et eksempel er arbeidskontrakten til vår kafevert. Kafeverten har fått en meget gullkantet arbeidskontrakt. Han er ansatt på ubestemt tid. Klubben er normalt stengt i juni, juli og august, noe som mangler i denne kontrakten. Kafeverten får nå lønn for hele året, hevder Larsgaard.

Styreleder i Klubben, Bjørg Svedbergh, ønsker ikke å kommentere de alvorlige påstandene fra sin tidligere nestleder.

– Dette er en sak som skal tas internt i styret, og eventuelt på generalforsamlingen. Klubben styres etter statuttene for fylke og staten her i Spania. Vi følger Ley de asociaciones de comunidad Valencia, sier Bjørg Svedbergh.